Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Dự án sử dụng công nghệ, thiết bị sản xuất vật liệu không nung từ tro xỉ than do Đức Thành cung cấp nếu được triển khai sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm diện tích đất dùng

Chi tiết

Để tận thu các thành phần kim loại từ xỉ quặng,cần phải ép xỉ quặng thành khối đặc thù, phù hợp với công tác vận chuyển và tái chế,đảm bảo các quy chuẩn về môi trường cũng như công nghệ xử lý thu gom quặng từ xỉ

Chi tiết

Tháng 8/2009,Cục Sở hữu Trí tuệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cấp Bằng Sáng chế độc quyền máy ép tĩnh song động cho Fufan,Thời gian bảo hộ là 10 năm,Fufan cảnh báo các đơn vị/cá nhân chế tạo máy ép tĩnh song động để

Chi tiết