Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Đại diện ủy quyền Tiger

 Tháng 11 năm 2015, Tập đoàn Tiger Nhật Bản đã quyết định lựa chọn Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ Đức Thành là Đại diện Tiger Nhật Bản tại Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đưa thương hiệu máy móc tối tân hàng đầu thế giới về Việt Nam của Đức Thành.