Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Hệ thống bốc xếp, đóng kiện tự động XG8000

Tích hợp dây chuyền sản xuất gạch không nung, tự động sắp xếp gạch thành khối bằng hệ thống xích và băng tải.

Hệ thống xếp Palllets chứa gạch

Tự động xếp pallets chứa gạch mềm vào kệ và chuyển pallets chứa gạch sau dưỡng hộ vào máy bốc xếp đóng kiện tự động

Máy cấp Pallets đỡ gạch sau ép tự động

Thiết bị tiếp nhận pallet trống từ máy trung chuyển khu vực máy xếp khối tự động và vận chuyển nó đến bàn rung của máy chính

Kệ chứa Pallets (Rack)

Kệ chứa gạch, chứa 14 pallets đỡ gạch (7 tầng, hai ngăn)